login

Vznik a historie

Jak vznikla obec a její historie

Vloženo: 11.3.2008
První zmínka o Nemojově je z roku 1528. Trutnovský kronikář Simon Huttel zaznamenal:

"Léta Páně 1528 dne 8. února v úterý před Valentinem byl sepsán výtah z trutnovské manské knihy u Dvorských desk v Praze, co se týká statečku N e m o j o v i c e, ležícího u Království a patřícího Petrovi Boreckému, což bylo zapsáno v české řeči. "
V roce 1543 je Nemojov pustou vsí, příslušející s kusem Labe k trutnovskému zámku (opět použito Nemojovice).

... celý článek