login

Symboly obce

Vlajka a znak

Vloženo: 11.3.2008
1) Zdůvodnění návrhu:
Po vladykovi Šimkovi z Bořic a na Borkách držel v letech 1520 – 1529 Nemojov Hereš ze Železna. V roce 1529 získal Nemojov i s Borkami jeho synovec Petr Třemešský ze Železna, který v Borkách a s největší pravděpodobností i v Nemojově nechal vybudovat nové tvrze a zasloužil se o rozkvět obce. Při této příležitosti se k roku 1529 vztahuje rovněž první písemná zmínka o obci. Znak, resp. jeho návrh tedy vycházívzhledem k neexistenci jakékoliv místní charakteristické dominanty, ježby byla vhodná pro heraldické znakové znázornění, ze znaku Třemešských ze Železna. Ti užívali podle Augusta Sedláčka v bílém štítu černého jednoocasého nekorunovaného lva se třemi kuličkami (penízky) na těle. Návrh znaku je s odlišnými tinkturami pro štít i lva a pouze se dvěmapenízky, vyjadřující touto symbolikou dvě spojené obce Nemojov a Starobucké Debrné.
2) Popis znaku:
„ Štít zlatý (žlutý), v něm vpravokráčející modrý lev nekorunovaný, jednoocasý s červeným vyplazeným jazykem a červenou zbrojí, pokrytý po těle dvěma zlatými (žlutými) penízky “.
3) Návrh praporu a jeho popis:
„ List praporu žlutý , v něm kosmé modré břevno ( 2/7 šířky listu ) se dvěma žlutými penízky. Poměrstran t. j. šířky k délce je 2:3“.